Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 februari 2016

D66 zou graag ijsbeeldenfestival naar Hardenberg halen

Uit dit artikel in ‘De Stentor’ blijkt dat de gemeente Zwolle wellicht in de toekomst geen geschikte plek meer kan bieden om het succesvolle IJsbeeldenfestival onderdak te bieden. De fractie van D66 Hardenberg vindt dit erg jammer en vraagt zich af of de gemeente Hardenberg het ontstane gat kan opvullen en het IJsbeeldenfestival in de toekomst een mooie plek kan bieden. D66 heeft daarom deze vraag aan het College van B&W gesteld.

U ziet hieronder de door de D66 fractie gestelde vraag:


Geacht college van B&W,

Deze week werd via nieuwsmedia (onder andere De Stentor) bekend dat het IJsbeeldenfestival Zwolle op zoek moet naar een andere locatie dan de treinwerkplaats van Pro Rail. Gedacht wordt aan een locatie in Amsterdam. Gezien de ambities van Hardenberg, en die van de regio Zwolle, op het gebied van recreatie vraagt D66 het volgende:

  • Ziet het college B&W mogelijkheden om het IJsbeeldenfestival in Hardenberg te huisvesten?
  • Is het college het eens met D66 dat de tienduizenden bezoekers een welkome stimulans zouden zijn voor de recreatiesector in de gemeente?
  • Is het college daarom bereid om gesprekken aan te gaan met de organisatie van het IJsbeeldenfestival om verdere mogelijkheden te verkennen?

In afwachting van uw antwoord,

De fractie van D66 Hardenberg
Jacco Rodermond