Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 februari 2018

Actie: Een nieuwe naam voor de gemeente Hardenberg

De gemeentelijke herindeling ligt in een ver verleden, zou je denken. Toch ligt de fusie met Gramsbergen en Avereest nog erg gevoelig bij de inwoners van onze gemeente. Dat blijkt wel uit gesprekken die we in de afgelopen jaren hebben mogen hebben. Het gevoel dat Hardenberg de meeste aandacht opeist, en het gevoel er niet bij te horen klinkt nu nog steeds. D66 wil de oren en ogen daar niet voor sluiten. Om die reden gaan we samen met onze inwoners op zoek naar een nieuwe naam.

De naam Hardenberg

Veel inwoners geven aan dat de naam Hardenberg slaat op de stad, maar zeker niet op de gemeente waar zij onderdeel van uit maken. Ze voelen zich meer verbonden met de kern waarin zij wonen, dan met Hardenberg. Toch willen we graag dat er een zekere eenheid is in dit mooie gebied. Het gebied dat ons bindt met werkgelegenheid, zorg voor elkaar en prachtige natuur. D66 wil daar recht aan doen.

Actie

Daarom starten wij juist nu, in aanloop naar een nieuwe gemeenteraad, deze actie. We roepen onze inwoners op om samen na te denken over een nieuwe gemeentenaam. Een naam die recht doet aan het gevoel van thuis van iedere inwoner. En een naam die aangeeft dat de aandacht van politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke partners verdeeld wordt over alle kernen.

Op de Facebookpagina van D66Hardenberg kunt u aangeven hoe u kijkt naar de huidige naam ‘Hardenberg’ en eventueel een suggestie doen voor een nieuwe naam. Wij zeggen toe dat we dit mee gaan nemen in de komende onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord.