Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 maart 2018

D66 stelt vragen over fietsveiligheid jongeren

Op 31 januari hebben wij als fractie van D66 Hardenberg schriftelijke vragen aan het college van B en W gesteld met betrekking tot de fietsveiligheid in onze gemeente, en dan met name van onze jongeren.

Vragen over fietsveiligheid jongeren

Wij stelden de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college bekend met de zorgen zoals deze zijn geuit door (vooral) leerlingen in deze gemeente?
  2. Is het college bereid om maatregelen te onderzoeken die leiden tot meer veiligheid of een beter gevoel over veiligheid en deze voor te leggen aan de gemeenteraad?

Op onze vragen kregen we een uitgebreid antwoord namens het college. We vatten de antwoorden hieronder samen, u kunt het volledige antwoord ook downloaden.

Antwoorden gemeente Hardenberg

Op de vraag of het college bekend is met de zorgen, ontvingen we het antwoord dat de fietsverkeersveiligheid door het college als zeer belangrijk wordt gezien en dat er een samenwerking is met alle gemeenten in Overijssel over het fietsbeleid. Dat is samengevat in het plan Kernnet fiets, dat op provinciaal niveau wordt uitgevoerd. (Het Kernnet fiets is een nog op te stellen stelsel van snelfietsroutes en regionale hoofdroutes van en naar knooppunten, welke inmiddels vorm begint aan te nemen. -red.)

Het college geeft aan dat zij geen inventarisatie hebben gemaakt van de knelpunten, echter hebben wij van D66 Hardenberg via Facebook gevraagd of inwoners ons knelpunten willen aangeven, deze inventarisatie delen wij uiteraard met het college.

Op de tweede vraag verwijst het college naar de plannen voor het Kernnet fiets en meldt dat de belangrijkste fietsroutes in de gemeente de afgelopen decennia veiliger gemaakt zijn.

De fractie D66 Hardenberg denkt dat er hier nog wel het een en ander verbeterd kan worden, ook gezien de reacties die we kregen op Facebook. Daarnaast is de fractie van D66 betrokken bij de ontwikkeling van het Kernnet fiets in de provincie via de werkgroep F36, .