Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 maart 2018

D66 stelt vragen over thuisblijvers basisscholen

Op 20 februari jl heeft de fractie van D66 Hardenberg vragen gesteld over thuisblijvers van basisscholen. Wij wilden graag weten of de in het nieuws geschetste problemen met betrekking tot kinderen die noodgedwongen thuis moeten blijven, omdat de school hen geen passende plek kan bieden, ook in de gemeente Hardenberg gelden.

Vragen aan B en W

Wij hebben het college van B en W daarom de volgende vragen gesteld:

Vandaag, 19 februari, kwam in het nieuws dat landelijk enkele duizenden leerlingen noodgedwongen thuis zitten, in plaats van naar de basisschool te gaan. Dit probleem (leert een korte rondgang in nieuwsmedia) bestaat al enkele jaren. Een reden die wordt aangevoerd is, dat scholen niet de capaciteit hebben om kinderen met een meer speciale onderwijsbehoefte op te kunnen vangen.

Omdat we in de gemeente Hardenberg  enkele kleine scholen kennen, die mogelijk ook kampen met capaciteitsproblemen rondom specifieke vragen, vraagt de fractie D66 Hardenberg zich af:

  • Is het college bekend met de in het nieuws geschetste problematiek?
  • Zijn er gevallen in Hardenberg bekend waarbij kinderen noodgedwongen thuis zitten, in plaats van naar school te gaan?
  • Zo ja, is het college bereid om samen met de schoolbesturen te kijken naar praktische oplossingen voor deze kinderen?

Reactie gemeente Hardenberg

De gemeente reageerde namens het college dat zij bekend zijn met de problematiek en dat er een samenwerkingsverband onder de naam Veld, Vaart en Vecht bestaat, waarin scholen in Hardenberg, Slagharen, Ommen en Mariënberg samenwerken om een dekkend netwerk te vormen. Dat netwerk zorgt er onder meer voor dat kinderen in hun eigen regio naar school kunnen.

Op onze vraag of er ook in de gemeente Hardenberg leerlingen noodgedwongen thuis moeten blijven, antwoordde de gemeente dat er momenteel 1 geval bekend is waarbij de leerling sinds 8 januari thuis zit, maar dat hier met onder andere het Samen Doen Team  wordt gewerkt aan een oplossing. Ook meldt de gemeente dat er in het schooljaar 2017-2018 tot nu toe 4 thuisblijvers bekend waren, waar nu een passende oplossing voor gevonden is.

En met de reactie op de tweede vraag was meteen ook onze derde vraag beantwoord.

Als D66 fractie hebben we dan ook de conclusie hieruit kunnen trekken dat de thuiszittersproblematiek momenteel goed in orde is in onze gemeente. Wij houden ontwikkelingen hierom natuurlijk nauwlettend in de gaten.

U kunt het volledige antwoord van de gemeente namens het college van B en W downloaden.