Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 3 oktober 2017

Fractie D66 bezoekt recreatiepark Park Moscou.

D66 is op donderdag 28 september gastvrij ontvangen door een delegatie van eigenaren (VvE) en de belangenvereniging op Park Moscou. Bij deze gelegenheid laat de fractie van D66 zich informeren over de slepende kwestie tussen de gemeente Hardenberg en de VvE van Park Moscou. We worden onder andere te woord gestaan door Madelon van Hartingsveldt. Zij is voorzitter van de Belangen Vereniging Vrij Wonen én al dertig jaar bewoonster van Moscou.

Wat is de situatie?

De bewoners van Park Moscou willen een permanent verblijf in hun recreatiewoning. De gemeenteraad van Hardenberg staat permanente bewoning op het park aan de Sportlaan niet lang meer toe. Naar aanleiding van het handhavingsbeleid ten aanzien van permanente bewoning van recreatieverblijven worden de bewoners door de gemeente Hardenberg gedoogd tot 1 oktober 2018, een aantal uitzonderingen daargelaten die nog gebruik mogen maken van een regeling waardoor de datum nog wat wordt opgerekt.
De VvE doet alsnog een ultieme poging om de discussie rond de vitaliteit van het huidige recreatiepark Park Moscou opnieuw aan te zwengelen.

Tegengestelde visie

Een belangrijke tegenstelling tussen de VvE en de gemeenteraad is de visie op de vitaliteit van het recreatiepark Park Moscou. De gemeente ziet voldoende mogelijkheden om het recreatiepark nieuw leven in te blazen en als zodanig te exploiteren. De VvE en de belangenvereniging van Park Moscou zeggen daarentegen dat zij op basis van veel recent onderzoek voldoende argumenten hebben verzameld die het tegendeel bewijzen. Een van de argumenten die zij aanvoeren is dat het huidige niet-commercieel Park Moscou op geen enkele wijze voldoet aan de voorwaarden van een vitaal recreatiepark concept. Ook zou er in Nederland een verzadigde markt voor de koop van recreatiewoningen zijn. Dit betekent dat wanneer de recreatiewoningen straks door de bewoners te koop worden aangeboden er grote zorg is dat hiervoor nauwelijks tot geen belangstelling zal zijn met alle gevolgen van dien.
De fractie van D66 heeft de zorg van de bewoners aangehoord.
De VvE en de Belangen Verenging Vrij Wonen zullen de fractie documentatie en relevante informatie over de kwestie doe toekomen.