Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inbreng Raad Belastingverodering

 

belasting

Het is een heel mooie supermarkt waar we in winkelen.

Jaarlijks doet het college B&W de boodschappen en bij de kassa past zij de prijzen aan de portemonnee aan.

De boodschappen doen we voor de buurvrouw, die niet om extra blikken soep had gevraagd.

Ook vindt ze het niet fijn dat we haar spaarpotje steeds aanspreken.

Jammer dat de buurman van de andere kant ingestemd had met deze boodschappendienst.

We moeten met de belastingverordeningen 2015 de belastingen en heffingen in balans brengen met de begroting.

Nog geen jaar geleden riepen de partijen in de verkiezingsstrijd dat de lasten voor de burgers minimaal zouden stijgen.

Geluiden van zorgen werden weggehoond. En nu staan we voor een bijna voldongen feit.

De vraag hoe ik mijn tegenstem wil dekken ligt al op de lippen van de coalitiepartners, denk ik.

Antwoord: gewoon eens minder uitgeven! Dat moet ik, dat moet mijn moeder en dat moeten alle inwoners van Hardenberg in ieder geval!

Het boodschappenmandje van de coalitie is echter zo vol dat we terug moeten naar de inwoners en ondernemers in Hardenberg om de hand op te houden.

Zoals de plannen er nu voor liggen stijgt het OZB tarief met 17 procent! We laten ook de rioolheffing en de afvalstoffenheffing stijgen.

Steeds zijn het maar een paar euro, hooguit tientjes, maar je zal er maar om verlegen zitten deze tijden.

Dan is het op zijn minst jammer dat het geld dat we extra binnen halen niet naar activiteiten, die de inwoners werkelijk vooruit helpen, gaat!

Liever steken we het geld in dure en vaak onnodige bouwprojecten, die door de markt waarschijnlijk voor een fractie van dat bedrag ook gerealiseerd kunnen worden.

De fractie van D66 ziet met toenemende zorg de ontwikkeling tegemoet: de burgers staan voor steeds hogere lasten maar krijgen daar steeds minder voor terug.

Om maar een voorbeeld te noemen schrapt ook deze gemeente de huishoudelijke hulp voor bijna 100% waardoor ouderen en hulpvragers met lege handen staan!

We doen niet genoeg om de infrastructuur in de gemeente te verbeteren zodat ondernemers steeds vaker kiezen voor een locatie buiten de gemeente.

We zetten schoolgebouwen neer maar bekommeren ons niet om de kwaliteit van het onderwijs. Maar wel staan we elke keer in het rood aan het einde van de rit.

Het college presenteerde vol trots in de nieuwsmedia een sluitende meerjarenbegroting. Hoe valt dat te rijmen met de lastenverzwaring voor de burgers?

Over het algemeen kan D66 zich daarom niet vinden in de verordeningen die nu aan ons zijn gepresenteerd. Met een blik op 2016 dient D66 een motie in met betrekking tot de toeristenbelasting.

Draagt het college op:

  • In overleg met de brancheorganisatie Recron en met vertegenwoordigers van de Stichting Recreatie en Toerisme te komen tot een voorstel voor een alternatief tegenover de verhoging van de toeristenbelasting.
  • Dit alternatief tijdens de besprekingen van de eerste bestuursrapportage voor te leggen aan de Raad.
Gepubliceerd op 07-01-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018