Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie D66 en CU duurzame energie via geluidschermen N34

In het kader van een duurzame gemeente verzoekt D66 Hardenberg, samen met de fractie van de CU, het college van B en W om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn tot een duurzame / multifunctionele toepassing voor de te plaatsen geluidsschermen langs de N34.

 

Motie duurzame geluidsschermen D’66 en ChristenUnie

Gepubliceerd op 23-03-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018