Steun ons en help Nederland vooruit

Alles-in-1-scholen

D66 is voorstander van het verder ontwikkelen van brede scholen naar ‘alles-in-1-scholen’ of integrale kindcentra. Dit is het nauwer samen laten werken van kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang (BSO), sport en cultuur en de school, onder één leiding. D66 wil dat de gemeente het initiatief neemt bij de ontplooiing van deze centra. In het verlengde daarvan wil D66 dat de gemeente het gebruik van schoolgebouwen buiten schooltijden zoveel mogelijk bevordert. Bijvoorbeeld voor sport, cultuur en BSO. Dit scheelt leegstand en het bebouwen van groen elders in de gemeente

Laatst gewijzigd op 22 november 2018