Steun ons en help Nederland vooruit

Hulpdiensten, organisaties en burgers

Voor de veiligheid is samenwerking tussen hulpdiensten, andere organisaties en burgers erg belangrijk. D66 stimuleert die samenwerking. In eerste instantie zijn inwoners, bedrijven en instellingenĀ zelf verantwoordelijkvoor de veiligheid. De rol van de overheid verschuift van het direct verlenen van hulp naar een ondersteunende rol. De inzet van burgers is waardevol bij calamiteiten en moet worden gestimuleerd en ondersteund met informatie, technische ondersteuning en vakmanschapĀ op het gebied van preventie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018