Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdwerkloosheid

Op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs hecht D66 veel waarde aan het investeren in jongeren. Het verlengen van de schoolloopbaan is een manier om jongeren aan de slag te krijgen. Ook het aanbieden van stages en het uitbreiden van leer-/werkbanen is een middel tegen jeugdwerkloosheid.

Een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is een belangrijk wapen tegen jeugdwerkloosheid. De gemeente moet een actieve rol hebben in het bevorderen van de aansluiting van scholen op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in het stimuleren van stageplekken, het ondersteunen van werk-leertrajecten en het bijeenbrengen van in het bijzonder MKB-ondernemingen en scholen. Ook in het afstemmen van opleidingsaanbod en arbeidsmarktvraag neemt de gemeente wat D66 betreft een actieve houding aan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018