Steun ons en help Nederland vooruit

Leegstand

D66 wil de beschikbare ruimte beter benutten door deze duurzaam in te richten en te gebruiken. Concreet betekent dit het ontwikkelen van toekomstgericht woonbeleid. Duurzaam verbouwen wordt gestimuleerd om verpaupering en leegstand te voorkomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018