Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemen

De gemeente moet de lokale economische structuur versterken, bijvoorbeeld door het stimuleren en faciliteren van startende ondernemers. Een sterk MKB is van wezenlijk belang voor de economische ontwikkeling van gemeente Hardenberg. Het gemeentelijk beleid kan hier aan bijdragen door bijvoorbeeld nadrukkelijk aanbestedingen open te stellen voor het MKB en ZZP’ers. Ook investeren in de relatie met onderwijsinstellingen is in dit verband noodzakelijk.

In onze gemeente is de aanwezigheid van een gezond MKB van groot belang. Ook draagt het groeiend aantal ZZP’ers bij aan de economische ontwikkeling van de regio. D66 streeft naar een goed ondernemersklimaat, met minder regeldruk en stimulering van innovatie en samenwerking.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018