Steun ons en help Nederland vooruit

Sportaccomodaties

De gemeente probeert sportverenigingen daar waar nodig financieel te ondersteunen, maar is terughoudend met het subsidiëren van accommodaties.

D66 vindt dat verenigingen moeten samenwerken bij de realisatie en het beheer van accommodaties. Verenigingen die accommodaties multifunctioneel benutten en met aantoonbare inzet van vrijwilligers initiatieven willen ontplooien, zullen door de gemeente van harte ondersteund worden, als het aan D66 ligt. D66 wil onderzoeken of huisvesting van meerdere verenigingen op één locatie of in één accommodatie mogelijk is. Een voorbeeld van een mogelijke combinatie is de samenwerking van een dartsvereniging met een voetbalvereniging. D66 wil verder kijken naar de samenwerking tussen scholen, kinderopvang, ouderen, gehandicapten en sportverenigingen, en de daarbij behorende sportaccommodaties.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018