Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen en leven

D66 kiest voor ruimte voor iedereen, ook voor toekomstige generaties!

Ouderen

Waardering voor ouderen

Jeugd

Jongeren maken de toekomst!

Duurzame Samenleving

D66 Hardenberg streeft naar 100% duurzame energie en ziet daarin tevens kansen voor werkgelegenheid en lokale economie.

Ruimte om te ontwikkelen

Onderwijs is de sleutel tot nieuwe welvaart!

Natuur en agrarische sector

Natuur en agrarische sector in balans

Zorg

D66 wil zorg dichtbij de mensen!

Openbaar vervoer en mobiliteit

Mobiliteit is een levensbehoefte!

Veiligheid en handhaving

Hardenberg is een veilige gemeente om te wonen, werken en verblijven!

Sport

Sport heeft een spilfunctie in de samenleving!

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur is geen hobby voor enkelen, maar een inspiratiebron voor iedereen!

Economische zaken

D66 kiest voor het versterken van de economie met een accent op kennis, innovatie en creatief ondernemerschap!