Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Duurzame Samenleving

Wij willen ons hard maken voor meer biodiversiteit in onze gemeente. Bij nieuwbouwprojecten moet er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van herbruikbare materialen. De kwaliteit van ons landschap is voor ons van grote waarde en verdient als waarde meegenomen te worden bij de beoordeling van nieuwbouw.
In 2040 willen we een 100% duurzaam opgewekte energie en energieneutraal bouwen.

Wat D66 betreft is dit de grootste uitdaging voor de komende periode. Niet alleen wat betreft zaken als energie en uitstoot van schadelijke stoffen maar zeker kansen voor werkgelegenheid en kansen voor onze lokale economie.

100% duurzame energie