Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimte om te ontwikkelen

Iedereen heeft recht op een eigen plek in de samenleving en doet mee naar eigen vermogen. Wij willen kansen voor iedereen in het onderwijs. We stimuleren nieuwe vormen van bedrijvigheid voor toekomstig werkgelegenheid. We willen armoede bestrijden met het afkopen van schulden met een tegenprestatie

Onderwijs geeft mensen kansen!