Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg

D66 vertrouwt op de kracht en de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Zij moeten in staat worden gesteld zelf regie te voeren over het eigen leven en deelname aan het sociale en maatschappelijk verkeer. Dit geldt ook als er omstandigheden zijn waardoor dit bemoeilijkt wordt door ziekte, uitval of chronisch gebrek. Ieder mens heeft tenslotte recht op een respectvol en volwaardig bestaan. Daar waar eigen regie tekort schiet of de omgeving het laat afweten, kan de overheid bijspringen.

D66 vertrouwt op de kracht van mensen!