Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 januari 2018

Visie D66 Hardenberg op breuk BOH

Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad van Hardenberg in te stemmen met het voorstel om te stoppen met de bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Het verschil van inzicht tussen de twee gemeenten was hier de belangrijkste reden voor. Onze fractie heeft altijd gezegd dat een verregaande samenwerking tussen de gemeenten belangrijk is voor een goede dienstverlening aan onze inwoners.

Aan de directe dienstverlening lag het ook niet. Zowel de beide gemeenteraden, de colleges en de inwoners waren zeer tevreden over zaken als groenvoorziening, paspoortuitgifte en de wijze waarop vergunningaanvragen werden behandeld. De pijn lijkt vooral te zitten in bestuurlijke en politieke samenwerking: welke richting willen we uit?

Verbinden

De fractie van D66 Hardenberg hoopt dat de beide gemeentebesturen, zeker in een nieuwe samenstelling na de verkiezingen, wijze besluiten nemen over hoe nu verder? Vooral omdat we zien dat het besluit van Hardenberg veel emoties oproept bij de medewerkers van de huidige BOH. Voor hen, en voor onze inwoners moeten we het goede doen. We moeten ons niet laten leiden door frustraties en ongelijkheden. D66 is de partij van het verbinden, ook als dat soms onmogelijk lijkt. Ook in dit geval hopen we op een goede uitkomst.