Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 april 2017

Vragen over ondersteuning arbeidsgehandicapten

Donderdag 30 maart hebben 232 wethouders alarm geslagen. Zo blijkt uit een uitzending van EenVandaag. Ze waarschuwen dat er door de bezuinigingen mensen met een beperking thuis komen te zitten. In een manifest, gericht aan de nieuwe Tweede Kamer en de informateur, stellen de wethouders Werk en Inkomen dat er 400 miljoen extra nodig is om de zwakkeren van de arbeidsmarkt te begeleiden en ondersteunen naar werk.

Uit de gegevens van EenVandaag blijkt dat de wethouder van Hardenberg niet heeft meeondertekend. Dat roept bij D66 de volgende vragen op:

 1. Klopt het dat onze wethouder niet mee ondertekend heeft?
 2. Zo ja, waarom niet?
 3. Kan de wethouder ons inzicht geven in hoe succesvol – of niet – de gemeente Hardenberg is met het plaatsen van medewerkers van sociale werkplaats in Hardenberg?
 4. Uitgesplitst in:
  1. Definitieve plaatsingen (dus vast contract)
  2. Tijdelijke plaatsingen (contract voor bepaalde tijd)
  3. Proefplaatsingen
  4. En tot slot: omvang uitstroom naar anders (verhuizing, onbekend etc.)

Dit afgezet tegen de totale omvang v.d. sociaal-werkplaats populatie.

Namens de fractie van D66

Stella Hanssen

Bijlage: link naar de uitzending

 

http://economie.eenvandaag.nl/tv-items/73047/_we_kunnen_arbeidsgehandicapten_niet_meer_helpen_