Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 maart 2018

Zorgen omtrent geitenhouderijen

Uit recente cijfers uit Gelderland lijkt er een relatie te zijn tussen de aanwezigheid van geitenhouderijen en een vergrote kans op een longontsteking. Hoewel er nog geen sluitend onderzoek naar dit fenomeen is gedaan heeft de provincie Gelderland al wel besloten geen vestiging van nieuwe geitenhouderijen toe te staan en ook bestaande geitenhouderijen mogen niet meer uitbreiden.

Schatting situatie Overijssel

Als er vanuit de cijfers van de GGD doorberekend wordt naar Overijssel, dan zijn er ook hier theoretisch tenminste 380 gevallen van longontstekingen te verwachten vanwege de nabijheid van geitenhouderijen, berekend op basis van het aantal mensen dat binnen 2 Km van een geitenhouderij woonachtig is.

Zorgen mbt gezondheid

Nu heersen er bij onze fractie, maar ook bij de fracties van de PvdA en de ChristenUnie, de zorgen dat geitenhouderijen vanwege dit verbod mogelijk uit zullen wijken naar andere provincies, waarbij de gemeente Hardenberg vanwege het grote agrarische gebied zeker in aanmerking lijkt te komen als uitwijkplaats.

D66, de PvdA en de CU hebben daarom hun zorgen geuit omtrent deze ontwikkeling en willen in verband met mogelijke gezondheidsrisico’s ook in de gemeente Hardenberg een vestigings- en uitbreidingsverbod voor geitenhouderijen. Dat moet dan tenminste tot onderzoek heeft uitgewezen wat de gezondheidsrisico’s rond een geitenhouderij zijn.

Geen nieuwe geitenhouderijen

Totdat er duidelijk is of geitenhouderijen wel of geen invloed hebben op een vergrote kans op een longontsteking of welke andere gezondheidsproblemen dan ook, moet het naar onze mening niet mogelijk zijn om een dergelijk bedrijf hier te vestigen of een bestaand bedrijf uit te breiden.
Wij hebben gezamenlijk met de fracties van de PvdA en de CU vragen gesteld aan het college van B en W over het beleid ten aanzien van de vestiging van geitenhouderijen in onze gemeente.

 

Geen medewerking bij wijziging bestemmingsplan

De gemeente Hardenberg heeft aangegeven geen medewerking te verlening aan verzoeken tot het vestigen van een geitenhouderij in onze gemeente en een verzoek tot uitbreiding zal afwijzen, zolang er onduidelijkheid is over de gezondheidsrisico’s, wanneer daar het bestemmingsplan voor aangepast moet worden. Het college heeft toegezegd dergelijke aanvragen en de afhandeling ervan te zullen communiceren met de gemeenteraad.

Vestiging op bestaande locatie mogelijk

Op de vraag of er mogelijkheden zijn om de vestiging of uitbreiding van een dergelijk bedrijf op een bestaande bedrijfslocatie tegen te gaan antwoordt het college dat er hier alleen een weigering kan plaatsvinden als daar in de m.e.r. een aanleiding voor is.

Wijziging ‘gaat te ver’

Omdat een dergelijk geval bij de vestiging of uitbreiding van een geitenhouderij niet in strijd is met het bestemmingsplan, kan een dergelijk bedrijf niet worden geweigerd op basis van het bestemminsplan. Daartoe zou het bestemminsplan aangepast moeten worden, wat het college op het moment te ver vindt gaan.